Wat is Skuldberading en Skuldhersiening?

Wat is Skuldberading en Skuldhersiening?

Skuldberading, soms genoem skuldhersiening, is n skuld herstrukturerings-proses wat kragtens die Nasionale Kredietwet verbruikers bystaan wat nie al hulle huidige skuldverpligtinge kan eerbiedig sonder om hulle lewensstandaard te verlaag nie Hierin sal ons verduidelik Wat is Skuldberading.

 

Basies kom dit daarop neer dat die geleentheid gegee word aan verbruikers om n verlaagde paaiement te betaal en seker te maak al hulle skuld word betaal. Sodoende is daar dus meer geld aan die einde van die maand oor om te gebruik vir lewenskostes en sodoende die kwaliteit van lewe beter te maak.

 

Skuldberading is nie n informele reeling tussen n klient en n krediteur nie, maar is die enigste regsproduk wat wetlik die oorspronklikke leningsooreenkoms se bepalings, terme en voorwaardes verander.

Skuldberading is n skuldoplossing wat soos Insolvensie, sekwestrasie en likwidasie deel uitmaak van oplossings wat ons u kan bied

 

As jy te min geld het om of jou rekening te betaal of om nadat jy jou rekeninge betaal het behoorlik vir jouself en jou familie te kan sorg, kontak ons vandag vir gratis advies oor skuldberading en skuldhersiening.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s